تبلیغات
انجیلاق - سخنان گرانبها...
انجیلاق
همه باهم انجیلاقی پویا najafali.roshenas@gmail.com
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
سخنان گرانبها...
 
شكستن دل، به شكستن استخوان دنده می‌ماند؛
از بیرون همه‌چیز روبه‌راه است، اما هر نفسی كه می‌كشی، دردی‌ست كه می‌كشی.
گرِگ برنت

www.ROZANEHONLINE.com
حس شگفت‌انگیزی است به کسی که رهایت کرده ، دیگر نه نیازی داشته باشی و نه احساسی ...
ویسواوا شیمبورسکا

www.ROZANEHONLINE.com
هر کسی می‌خواهد به اوج برسد و در اوج زندگی کند
اما مهم اینجاست که خیلی‌ها راه‌های رسیدن به اوج را فراموش کرده‌اند.
گابریل گارسیا مارکز

روزنه آنلاین
حقیقت انسان به آنچه اظهار می‌دارد نیست بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است،
بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته‌هایش بلکه به ناگفته‌هایش گوش کن...!
زیگموند فروید

http://www.rozanehonline.com
آموخته‌ام که ؛
لبخند ارزانترین راهی است که می‌شود با آن نگاه را وسعت داد .
چارلی چاپلین

روزنه آنلاین
اگر از كسی متنفری،
از قسمتی از خودت در او متنفری؛
چیزی كه از ما نیست نمی‌تواند افكار ما را آشفته كند.
هرمان هسه

www.ROZANEHONLINE.com
به گونه‌ای زندگی کنید که وقتی فرزندانتان به یاد عشق، عدالت، صداقت و مهربانی می افتند،
شما در نظرشان تداعی شوید ... !
اندرو متیوس

www.ROZANEHONLINE.com
یکی از بزرگترین مشکلات انسان "اسارت در خویشتن" است.
محمد علی طاهری

www.ROZANEHONLINE.com

عــشـق نـخستین گــام بـه ســـوی خـــداست
و تسلیم آخرین گام ... و این دوگام کل سفر است .
اوشـــــو

www.ROZANEHONLINE.com

جرأت کنید راست وحقیقی باشید
جرأت کنید زشت باشید
خود را همان که هستید نشان بدهید
این بَزک تهوع‌انگیز دو روئی و دو پهلویی را از چهره روح خود بزدایید،
با آب فراوان بشوئید.
رومـن رولان

خوشبخت‌ترین آدم‌ها کسانی هستند که به خوشبختی دیگران حسادت نمی‌کنند
و زندگی خودشان را با هیچ کس مقایسه نمی‌کنند.
باب مارلی

گروه سرگرمی ROZANEH
بزرگترین لذت در زندگی انجام کاری‌ست که دیگران می‌گویند: تو نمی‌توانی!
رومن پولانسکی

گروه سرگرمی ROZANEH
بهشت بــزرگترین "فــریــب" بــرای جـهنم کردن دنیــاست .
صادق هدایت

www.ROZANEHONLINE.com
به یک جایی از زندگی که رسیدی، می‌فهمی رنج را نباید امتــــداد داد
باید مثل یک چاقو که چیزها را می‌برد و از میانشان می‌گذرد
از بعضی آدم‌ها بگذری و برای همیشه تمامشان کنی!
ویلیام فاکنر

اینکه می گویند«زمانی که انسان پیر می‌شود از رویاهایش دست می‌کشد» حقیقت ندارد؛
بلکه انسان زمانی که از رویاهایش دست می‌کشد، پیر می‌شود.
گابریل گارسیا مارکز

http://www.rozanehonline.com

از اوج قله تا زمانی که ادامه دارد ، لذت ببر
و وقتی نوبت دره فرا رسید ، از دره لذت ببر ...
دره چه اشکالی دارد؟ پایین بودن چه اشکالی دارد؟
آن به معنی استراحت است .
قله یعنی "هیجان" و هیچ کس نمی‌تواند مـــدام در "هیجان" باشد ... !
اوشو

گروه سرگرمی روزنه

راست است که صاحبان دل های حساس نمی‌میرند...
بلکه بی‌هنگام ناپدید میشونــد.
احمد شاملو

هرگز چیزی را توضیح ندهید؛
دوستانتان به آن نیازی ندارند و دشمنانتان شما را باور نخواهند کرد.
آلبرت هابارد

www.ROZANEHONLINE.com
معیار واقعی ثروت ما این است که اگر پولمان را گم کنیم، چقدر می‌ارزیم...!
آبراهام لینکلن

وقتی کسی عاشق باشد،
همیشه با فریب‌ دادن‌ خودش شروع می کند و همیشه با فریب‌ دادن‌ دیگران به پایان می‌رساند.
این چیزیست که مردم اسمش را یک رابطه عاشقانه می نامند.
اسکار وایلد

ﺯﻧﺪﮔﯽ‌ﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺁﺩﻣ‌ﻬﺎ ﻧﮑﻦ ..
ﺭﻭﯼ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ‌ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﻧﯿﺎﺑﯽ ﻭ ﻫﯿﭽ‌ﮑﺲ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮین ﺯﻧﺪﮔﯽ‌ﺍﺕ ﺧﻄﺎﺏ ﻧﮑﻦ ...
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ، ﺁﺩﻣ‌ﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﯿﺎﻻﺗﯽ می‌شوند ..
ﻫﻮﺍ ﺑﺮﺷﺎﻥ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ می‌برند ...
ﺯﻧﺪﮔﯽ‌ﺍﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﻒ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ‌ﮔﺬﺍﺭﯼ ..
ﺁﺩﻣ‌ﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺕ می‌دهند . ﺁن ﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻭﮔﺎنگی ﺷﺨﺼﯿﺖ.
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮین ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩش ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ...
ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎﺯﯼ ﺁﻟﺖ ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﻮﯼ
ﻣﮕﺬﺍﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍن ﺑﺎﺷﺪ ..
ﺑﺎ ﺩﻫﻦ ﮐﺠﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺍﺕ،،ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻦ ..
ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺷﻬﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﭘﻨﺎﻩ ﻧﺒﺮ ،
ﻫﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ، ﺭﻧﺠﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺳﺖ .
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ...
ﺩﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺩﺭﺍﺯ ﻧﮑﻦ ،
ﺗﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺕ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﻣﺎﺩﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﻔﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ ...!
سیمین بهبهانی

www.ROZANEHONLINE.com

در سیاره کوچک ما ...
"عـقـایــد" بیش از طاعون و زلزله موجب بلایا شده‌اند .
ولــتـر

گاهی باید رفت و آنچه ماندنی ست را جا گذاشت
مثل یاد، مثل خاطره، مثل لبخند
رفتنت ماندنی و با ارزش می‌شود، وقتی که باید بروی، بروی؛
و ماندنت پوچ و بی‌فایده است، وقتی که نباید بمانی، بمانی ...
آنا گاوالدا

گاهی وقت‌ها دلت می‌خواهد با یکی مهربان باشی
دوستش بداری و برایش چای بریزی
گاهی وقت‌‌ها ، دلت می‌خواهد یکی را صدا کنی
بگویی سلام ، می‌آیی قدم بزنیم؟!
گاهی وقت‌‌ها دلت می‌خواهد یکی را ببینی
شب بر روی خانه بنشینی ، فکر کنی و کمی برایش بنویسی
گاهی وقت‌ها ، آدم چه چیزهای ساده‌‌ای را ندارد ...!
افشین صالحی

www.ROZANEHONLINE.com

این اندرز من است: هرکه می‌خواهد پرواز را بیاموزد، باید ابتدا ایستادن و رفتن و دویدن و بالارفتن و رقصیدن را بیاموزد، پرواز را نمی‌توان پرید.
فریدریش نیچه

کمی دیوانگی، برای برداشتن گامی دیگر، همیشه لازم است ...
پائولو کوئیلو

گروه سرگرمی روزنه

تا قبل از ازدواج فقط مرگ می تواند دو عاشق دلداده را ازهم جدا کند اما بعد از ازدواج تقریبا هر چیزی می تواند سبب جدائی آن ها شود.
سامرست موام

هرگز با احمق ها بحث نکنید آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می‌کشند،  بعد با تجربه‌ی یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست می‌دهند...!
مارک تواین

منبع: روزنه

نوع مطلب :
برچسب ها : سخنان گرانبها...،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 4 دی 1393 :: نویسنده : نجف علی روشناس
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ

با تشکر از انتخاب شما : با نظرات ارزنده خود جهت تحقق شعاروبلاگ مارا یاری فرمایید. (صرفا جهت اطلاع)
مدیر وبلاگ : نجف علی روشناس
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ